phụ gia công nghiệp

Hạt tăng dai DF 940

Hạt tăng dai DF 940 Xuất xứ Singapore. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Singapore Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, [...]

Hạt tăng dai DF 740

Hạt tăng dai DF 740 Xuất xứ Singapore. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Singapore Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, [...]

Trợ nở K5

Trợ nở K5 Xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng [...]

Bột nở D300

Bột nở D300 Xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng [...]