bột màu ICI

Xanh lục 903 (tan trong dầu)

Bột màu Xanh lục 903 Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc. Công ty TNHH Việt còn phân phối các sản phẩm Bột màu khác như: Đỏ ICI, vàng ICI, xanh lục 903 (tan trong dầu)…xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc.

Vàng ICI

Bột màu Vàng ICI Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc. Công ty TNHH Việt còn phân phối các sản phẩm Bột màu khác như: Đỏ ICI, vàng ICI, xanh lục 903 (tan trong dầu)…xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc.

Đỏ ICI

Bột màu Đỏ ICI Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc. Công ty TNHH Việt còn phân phối các sản phẩm Bột màu khác như: đỏ ICI, vàng ICI, xanh lục 903 (tan trong dầu)…xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc.

Xanh ICI

Bột màu Xanh ICI Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc. Công ty TNHH Việt còn phân phối các sản phẩm Bột màu khác như: đỏ ICI, vàng ICI, xanh lục 903 (tan trong dầu)…xuất xứ Hong Kong, Trung Quốc.