bột màu đỏ nhung

Đỏ nhung 808

Bột màu Đỏ nhung 808 Xuất xứ Hàn Quốc, Đài Loan. Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi để mua và đặt sản phẩm  Bột màu Đỏ nhung 808

Đỏ nhung 1318 (7B)

Bột màu Đỏ nhung 1318 (7B) Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi để mua và đặt sản phẩm  Bột màu Đỏ nhung 1318 (7B)

Đỏ nhung (sen) Rutin 8B

Bột màu Đỏ nhung (sen) Rutin 8B Xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc. Ứng dụng : sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn, mực in… Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi để mua và đặt sản phẩm  Bột màu Đỏ nhung (sen) Rutin 8B