Bot mau cong nghiep » Phụ gia và hóa chất

Phụ gia và hóa chất

Hạt tăng dai DF 940

Hạt tăng dai DF 940

Hạt tăng dai DF 940 Xuất xứ Singapore. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Singapore Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, [...]

Hạt tăng dai DF 740

Hạt tăng dai DF 740

Hạt tăng dai DF 740 Xuất xứ Singapore. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Singapore Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, [...]

Titan dioxide R706

Titan dioxide R706

Titan dioxide R706 Xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF [...]

Titan dioxide R104

Titan dioxide R104

Titan dioxide R104 Xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF [...]

Titan dioxide R902+

Titan dioxide R902+

Titan dioxide R902+ Xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF [...]

Titan dioxide KA100

Titan dioxide KA100

Titan dioxide KA100 Xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF [...]

Trợ nở K5

Trợ nở K5

Trợ nở K5 Xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng [...]

Bột nở D300

Bột nở D300

Bột nở D300 Xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng [...]

Bột tẩy trắng (tẩy trong) KB

Bột tẩy trắng (tẩy trong) KB

Bột tẩy trắng (tẩy trong) KB Xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra Công ty TNHH Hóa màu Việt Anh còn cung cấp nhiều sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Sigapore

Bột tẩy trắng (tẩy trong) FP

Bột tẩy trắng (tẩy trong) FP

Bột tẩy trắng (tẩy trong) FP Xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra Công ty TNHH Hóa màu Việt Anh còn cung cấp nhiều sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Sigapore

Bột tẩy trắng (tẩy trong) OB1

Bột tẩy trắng (tẩy trong) OB1

Bột tẩy trắng (tẩy trong) OB1 Xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra Công ty TNHH Hóa màu Việt Anh còn cung cấp nhiều sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Sigapore

Dầu đậu nành (dầu bóng) BP22

Dầu đậu nành (dầu bóng) BP22

Dầu đậu nành (dầu bóng) BP22 Xuất xứ Đài Loan. Ngoài ra Công ty TNHH Hóa màu Việt Anh còn cung cấp nhiều sản phẩm Phụ gia và hóa chất khác như: Titan dioxide KA100, R902+, R104, R706…xuất xứ Hàn Quốc, Mỹ. Hạt tăng dai DF 740, DF 940…xuất xứ Singgapo. Bột tẩy trắng( tẩy [...]

Bột nở AC 7000F

Bột nở AC 7000F

Bột nở AC 7000F Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm phụ gia và hóa chất khác như: Acid 401,101,….xuất xứ Thái Lan, Indonexia. Bột nở AC 7000F, D300, trợ nở K5,…xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản. Dầu đậu nành ( dầu bóng) BP22, xuất xứ Đài Loan. Titan dioxide KA100, R902+, [...]