Bot mau cong nghiep » Hạt màu

Hạt màu

Hạt nhựa màu (màu chủ) là nguyên liệu dạng hạt dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa. Thích hợp cho ngành sản xuất: túi nylon, màng nhựa, vải không dệt, bao bì PP – PE, giày dép EVC, đồ nhựa gia dụng, vật liệu xây dựng…

Hạt màu đỏ 30572

Hạt màu đỏ 30572

Hạt màu đỏ 30572 Xuất xứ: Singapore Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu  xanh 6020, vàng 1041, đỏ 3045, đỏ 30572…xuất xứ Singgapore Hạt màu xanh 402, xanh 4016, vàng A, vàng [...]

Hạt màu đỏ 3045

Hạt màu đỏ 3045

Hạt màu đỏ 3045 Xuất xứ: Singapore Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu  xanh 6020, vàng 1041, đỏ 3045, đỏ 30572…xuất xứ Singgapore Hạt màu xanh 402, xanh 4016, vàng A, vàng [...]

Hạt màu vàng 1041

Hạt màu vàng 1041

Hạt màu vàng 1041 Xuất xứ: Singapore Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu  xanh 6020, vàng 1041, đỏ 3045, đỏ 30572…xuất xứ Singgapore Hạt màu xanh 402, xanh 4016, vàng A, vàng [...]

Hạt màu đỏ 119

Hạt màu đỏ 119

Hạt màu đỏ 119 Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Hạt màu [...]

Hạt màu đỏ 120

Hạt màu đỏ 120

Hạt màu đỏ 120 Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Hạt màu [...]

Hạt màu vàng B

Hạt màu vàng B

Hạt màu vàng B Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Hạt màu [...]

Hạt màu vàng A

Hạt màu vàng A

Hạt màu vàng A Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Hạt màu [...]

Hạt màu xanh 4016

Hạt màu xanh 4016

Hạt màu xanh 4016 Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Hạt màu [...]

Hạt màu xanh 402

Hạt màu xanh 402

Hạt màu xanh 402 Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Hạt màu [...]

Hạt đen 6030 Trung Quốc

Hạt đen 6030 Trung Quốc

Hạt đen 6030 Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Để [...]

Hạt đen 2718

Hạt đen 2718

Hạt đen 2718 Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu đen 940 Hàn Quốc, hạt đen 2718 ( cabot), hạt đen 6030 Trung Quốc, hạt trắng… Để biết thông [...]

Hạt màu vàng 1041

Hạt màu vàng 1041

Hạt màu vàng 1041. Xuất xứ: Singapore Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu  xanh 6020, vàng 1041, đỏ 3045, đỏ 30572…xuất xứ Singgapore Hạt màu xanh 402, xanh 4016, vàng A, vàng [...]

Hạt màu xanh 6019

Hạt màu xanh 6019

Hạt màu xanh 6019. Xuất xứ: Singapore Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu  xanh 6020, vàng 1041, đỏ 3045, đỏ 30572…xuất xứ Singgapore Hạt màu xanh 402, xanh 4016, vàng A, vàng [...]

Hạt màu xanh 6020

Hạt màu xanh 6020

Hạt màu xanh 6020. Xuất xứ: Singapore Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PP, PE,ABS,PET,XLPE… Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều loại hạt màu khác. Hạt màu  xanh 6019, vàng 1041, đỏ 3045, đỏ 30572…xuất xứ Singgapore Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên [...]