Danh mục mới hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất thủy sản

Danh mục mới hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất thủy sản

Việc sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng là một phần quan trọng của Bộ Nguyên tắc Ứng xử UTZ CERTIFIED . Danh mục này liệt kê các hoạt chất có trong thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng do EU và Mỹ ban hành. Download [...]