Bot mau cong nghiep » Chất ổn định nhiệt

Chất ổn định nhiệt

Ổn định chì

Ổn định chì

Ổn định chì Xuất xứ: Hàn Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PVC. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm Chất ổn định nhiệt khác như: Ổn định thiếc: 1984E( Mỹ),  SW 997( Trung Quốc), AC 210 ( Thái Lan)… Ổn định tổng hợp [...]

Ổn định thiếc AC 210

Ổn định thiếc AC 210

Ổn định thiếc AC 210 Xuất xứ: Thái Lan Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PVC. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm Chất ổn định nhiệt khác như: Ổn định thiếc: 1984E( Mỹ),  SW 997( Trung Quốc), AC 210 ( Thái Lan)… Ổn định [...]

Ổn định thiếc SW 997

Ổn định thiếc SW 997

Ổn định thiếc SW 997 Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PVC. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm Chất ổn định nhiệt khác như: Ổn định thiếc: 1984E( Mỹ),  SW 997( Trung Quốc), AC 210 ( Thái Lan)… Ổn định [...]

Ổn định tổng hợp KN 500H

Ổn định tổng hợp KN 500H

Ổn định tổng hợp KN 500H Xuất xứ Hàn Quốc Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PVC. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm Chất ổn định nhiệt khác như: Ổn định thiếc: 1984E( Mỹ), SW 997( Trung Quốc), AC 210 ( Thái Lan)… Để [...]

Ổn định thiếc 1984E (Mỹ)

Ổn định thiếc 1984E (Mỹ)

Ổn định thiếc 1984E. Xuất xứ: Mỹ Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất nhựa, phù hợp với nền nhựa PVC. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm Chất ổn định nhiệt khác như: SW 997( Trung Quốc), AC 210 ( Thái Lan)… Ổn định tổng hợp KN 500H, ổn định chì [...]